Samarbejdsramme

samarbejdsramme

Et samarbejde med Fælles Skaben forløber i faserne vist i figuren.

Uanset om der er tale om et længerevarende procesforløb, som involverer hele organisationen, eller det drejer sig om et personligt udviklende coach forløb, forløber samarbejdet indenfor den viste ramme – fra den initierende kontakt til vi sammen kan fejre at være i mål med de ønskede resultater.

Nedenfor findes en uddybning af hvad der er særligt fokus i de forskellige faser.

 

Procesforløb

Kundekontakt

Uddybende tekst på vej..

Afklaringsmøde

Uddybende tekst på vej..

Planlægning og Procesdesign

Uddybende tekst på vej..

Implementering og løbende evaluering

Uddybende tekst på vej..

Mål - Udfasning -Opfølgning

Uddybende tekst på vej..

Forandringer med helheden for øje