Profil

Lise-Lotte Fangel Ottosen

Lise-Lotte er ejer af Fælles Skaben og er systemisk proceskonsulent og coach.

Lise-Lotte er en engageret, kreativ, anerkendende proceskonsulent og coach, der skaber overblik og fokus i komplekse sammenhænge.

Lise-Lotte har arbejdet med udvikling af organisationer og mennesker siden 1999.

Lise-Lottes er optaget af:

At bringe sine kunder til en oplevelse af at de er reelt mere kompetente, mere vidende, bedre stillet når samarbejdet slutter end da det begyndte. Kundens succes er Lise-Lottes succes og brændstof.

At afdække og frisætte kundernes kompetencer til gavn for dem selv. Det at kundernes kompetencer og kunnen styrkes gennem samarbejdet er vigtigt for Lise-Lotte. Lise-Lotte bringer spørgsmål og samarbejdsformer med sig, som hjælper kunden til at åbne for nye perspektiver, nye tankebaner, nye indsigter, nye handlemuligheder og nye resultater – uanset om der samarbejdes om større organisationsudviklingsprocesser eller det drejer sig om udvikling af personligt lederskab gennem coaching.

Uddannelser

Lise-Lotte er oprindeligt uddannet ingeniør, men vidste tidligt, at det er dét at skabe udvikling for mennesker og organisationer, der er hendes passion. Derfor er basis løbende suppleret med uddannelser indenfor pædagogik, supervision, coaching, ledelse, terapeutisk kontakt, ledelsessystemer og senest uddannelsen til proceskonsulent.

lise-lotte

Nøgleord om Lise-Lottes:

Indlevelse, positivitet, glæde, tillid, engagement, kvalitet, nytænkning, energi, balance, overblik

Særlige arbejdsfelter

  • Udvikling af lederskab – for ledere og mennesker der tager medansvar indefra og ud
  • Strategi – udvikling og forankring i den daglige praksis,
  • Samarbejde, kommunikation og ”vi”-kultur
  • Organisatoriske læreprocesser, træning, feedback-systemer
  • Kvalitet og kvalitetsledelse

Forandringer med helheden for øje