Procesforløb

Målet og værdierne bag:

Med udgangspunkt i at det skal være enkelt, give mening, hjælpe til fokusering og generere energi til at gøre den nødvendige indsats tilbyder Fælles Skaben procesforløb, der hjælper organisationen, afdelingen, teamet til at nå sine mål.

Måden at gennemføre procesforløb på, giver mer-værdi fordi den

 • involverer hele organisationen (eller repræsentanter for den) til at skabe resultater, der tjener hele organisationen.
 • skaber og koordinerer mening og værdi
 • styrker det I allerede kan og ved og har succes med.
 • tilføjer nye samtale og udviklingsprocesser
 • udvikler mennesker og samarbejdsrelationer.
 • leder til menneskeligt og økonomisk bæredygtige resultater.

Eksempler på procesforløb er:

Organisationsniveau

 • Strategiudvikling og implementering
 • Organisationsudvikling – og hvordan vi gerne vil have det undervejs

Ledelse, ledelseskultur og samarbejde

 • Udvikling af teamkultur og samarbejde
 • Skab trivsel, samarbejde og større produktivitet i organisationen, afdelingen eller teamet
 • Udvikling af anerkendende og involverende ledelseskultur

Produkter & processer

 • Produktkvaliteten i fokus
 • Udvikling af kvalitetsledelsesprocesser eller system. Kultur mere end system( ISO 9001, APQP)
 • Procesoptimering – interne processer -Leankultur

Forandringer med helheden for øje